Forecast

23
January
Stanja i srednjeročna prognoza za Serbia

Srbija

1) Detaljne informacije mogu se naći na www.nspolen.com Internet prezentaciji Laboratorije za palinologiju, Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet.

2) U Srbiji je na osnovu Zakona o zaštiti vazduha, član 3 tačka 9, polen okarakterisan kao zagadjivač emitovan iz prirode, zbog štetnog uticaja na zdravlje ljudi.
Zakonskom regulativom Agenija za zaštitu životne sredine obavlja posao monitoringa polena.
Naš tim broji tri interna zaposlena i 17 spoljnih saradnika.

Tako, u okviru praćenja kvaliteta vazduha, pored ostalih čestica, pratimo i koncentraciju alergenog polena. Ova aktivnost u Srbiji se sprovodi od 2002. godine i danas Državna mreža za monitoring alergenog polena broji 19 stanica. Jedna stanica (klopka za polen) pokriva radijus od oko 50 km. Mi koristimo klopke za polen marke Lanzoni.

Vršimo identifikaciju alergenog polena 24 biljne vrste (leska, jova, tuje i čemresi, brest, topola, javor, vrba, jasen, breza, grab, platan, orah, hrast, bor, trave, konoplja, lipa, bokvica, kiselica, kopriva, štir, pelen, ambrozija).

Nedeljni podaci sa svih stanica, kao i prognoza, mogu se pogledati na našem sajtu.

http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=315&id=1111&akcija=showExternal

Odgovorni za sadržaj:

1) Dr. Branko Šikoparija and the team of the Laboratory for palynology

2) Rukovodilac grupe za praćenje polena Mirjana Mitrović, Ana Ljubičić i Danijela Stamenković

to the top