Pollen load map of Europe

Za planiranje putovanja, pripremili smo mape koje prikazuju količinu polena u Evropi u različitim vremenskim periodima. Ove mape prikazuju količinu polena u proteklih 10-15 godina, na osnovu merenja sprovedenih u preko 300 mernih mesta u Evropi.
Za svaki mesec možete pronaći tri mape koje prikazuju moguću količinu polena. Prikaz je usklađen prema jačini očekivanih alergijskih simptoma . Bela boja prikazuju delove Evrope gde nema rizika za pojavu simptoma usled izloženosti datom tipu polena, zelena predstavlja oblasti sa malom količinom polena a od žute do tamno crvene boje su prikazane oblasti sa umereno do veoma visoko povišenom količinom polena. Klikni na mapu za uvećanje.

Molim izaberi podatke za grafički prikaz.

to the top