Pollen load map of Europe

Matkustajille suunnatut kalenterikartat esittävät keskimääräiset siitepölymäärät Euroopassa kalenterijaksoittain. Kartat perustuvat viimeisten 10–15 vuoden ajalta kerättyihin tietoihin Euroopan yli 300 keräyspisteestä.
Kukin kuukausi on jaettu kolmeen osaan, joissa esitetään keskiarvoihin perustuva siitepölymäärä valitulle siitepölylle. Kartat on painotettu kunkin siitepölytyypin allergiamerkityksen mukaan. Valkoisilla merkityillä alueilla siitepölypitoisuus on nollatasolla. Vihreällä esitetään vähäiset, keltaisella kohtalaiset ja punaisella runsaat, tumman punaisella erittäin runsaat pitoisuudet. Klikkaamalla vasemman laidan pientä karttaa saat sen esille suurempana.

Valitse esitettävät tiedot kuvaajaan:

to the top