Forecast

20
dubna
Situation and medium-term forecast for Czech Republic

PYLOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ - platnost od 19. 4. 2021

Dominantní alergeny: bříza, jasan, habr, vrba 

 

V pondělí uplynulého týdne se v ovzduší objevovalo nižší až středně velké množství pylových alergenů, se zhoršením počasí vzdušná koncentrace pylů výrazně poklesla. Po zbytek týdne jsme registrovali jen minimum pylových alergenů, s mírným zvýšením na konci týdne. Nejhojnějším alergenem byl pyl břízy, ale jeho koncentrace mohla vyvolávat potíže jen u silně alergických osob. Vedle něj se objevoval také pyl jasanu, habru a vrby. Kvetoucí ovocné stromy většinou alergické problémy nevyvolávají.

Pro další období očekáváme zpočátku – v důsledku pokračujícího vlhkého počasí – jen malé množství pylových alergenů v ovzduší. Ve druhé polovině týdne dojde spolu s oteplením a ústupem dešťových srážek k rychlému zvyšování vzdušné koncentrace pylových alergenů. Nejvýznamnějším aeroalergenem bude pyl břízy, její pylová sezona bude vrcholit. Z dalších pylových alergenů bude stále ještě poměrně hojný pyl jasanu, habru a vrby. MUDr. Ondřej Rybníček Pylová informační služba ČIPA

 

MUDr. Ondřej Rybníček
Pylová informační služba ČIPA

Zodpovědný pracovník:

doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.
Pediatrická klinika FN Brno
Jihlavská 20
CZ-625 00 Brno, Česká republika
e-mail: rybnicek.o(at)seznam.cz

to the top