Forecast

07
prosince
Situation and medium-term forecast for Czech Republic

PYLOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ - platnost od 1. 8. 2022

Dominantní alergeny: pelyněk, plísně, trávy, merlíkovité, jitrocel, chmel, kukuřice, kopřiva

V uplynulém týdnu se v ovzduší objevovalo celkově jen menší množství pylových alergenů. Koncem týdne se na území České republiky začala postupně rozbíhat sezona vysoce agresivního pelyňku. Dlouhodobě ubývá pylu trav. Poměrně hojný byl pyl kopřivy, místy se vyskytoval pyl chmele a kukuřice. Množství pylu merlíku a jitrocele se drželo na stejné úrovni. Relativně vysokých hodnot v ovzduší dosahovaly spory plísní, především Cladosporium.

Ve druhé polovině tohoto týdne a začátkem příštího týdne bude vrcholit sezona pylu pelyňku, ke konci příštího týdne začne pozvolný pokles vzdušné koncentrace pylových zrn tohoto alergenu. Dlouhodobě bude klesat také množství pylu trav. Postupně naopak začne přibývat pylových zrn ambrozie, začátek plné sezony tohoto silně agresivního plevele očekáváme kolem 20. srpna, vrchol sezony na začátku září. Na stejné úrovni se bude držet pyl merlíkovitých a kopřivy. V ovzduší bude i nadále poměrně velké množství spor plísní, a to především rodů Cladosporium a Alternaria.

MUDr. Ondřej Rybníček
Pylová informační služba ČIPA

Zodpovědný pracovník:

doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.
Pediatrická klinika FN Brno
Jihlavská 20
CZ-625 00 Brno, Česká republika
e-mail: rybnicek.o(at)seznam.cz

to the top